Undervisning

Undervisning, kurser og Workshops.

Lau har som en af de få i Danmark arbejdet fast som underviser i VJing. Det var i perioden 2013-2017 på Engelsholm højskole, hvor Lau startede faget op fra bunden. Der fandtes på daværende tidspunkt ingen længerevarende kurser om Visuals og VJing i Danmark. I alt har ca. 80 elever været forbi faget hvoraf flere gør sig gældende som navne man lægger mærke til på den danske visual scene.

Udover at bygge et længervarende kursus op har Lau undervist på workshops og holdt foredrag om emnet i mange år, blandt andet på Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Københavns Erhvervs Akademi – Multimediedesign, Frederiksberg Kommune, og for diverse kulturhuse og mere private og kommercielle virksomheder, undervisningsinstitutioner  og organisationer, og fungeret som vejleder på RUC, Århus Musikkonservatorium, Kaospiloterne og i privat regi.

Lau brugte en del år sideløbende med sin kunstneriske virksomhed på at dykke ned i VJing fra et akademisk standpunkt, hvilket resulterede i et speciale i Filosofi og Performance design fra RUC, om hvordan visuals forholder sig til musikken i liveperformance ud fra fænomenologi, metaforteori og semiotik.

“Udover at være et rart og varmt menneske og en dygtig formidler af sit fag, besidder Lau Lindqvist også et godt organisatorisk og teknisk talent som er kommet til sin ret, under opbygningen af en helt ny undervisningslinje.” – Steffen T. Nielsen – Fotograf og Højskolelærer

Lau kan planlægge og gennemføre alt fra helt korte “prøv det i en time” workshops for mindre virksomheder, organisationer (eller børnefødselsdage) til semesterlange kursusforløb hvor man virkelig kommer rundt i hjørnerne, æstetisk, konceptuelt, teoretisk, teknisk og praktisk.